Case Studies

Bax Music

Wspieramy Twoją scenę

BAX Music zostało założone w 1998 roku przez dwóch braci dzielących od okresu nastoletniego wspólną pasję do muzyki. Działalność rozpoczęli od wynajmowania sprzętu koncertowego oraz dla DJ-ów. Firma jednak szybko się rozwinęła i rozszerzyła działalność o sprzedaż sprzętu muzycznego przez Internet w 2005 roku. Po rozszerzeniu działalności firmy o sprzedaż instrumentów w 2010 roku BAX Music oferuje obecnie ponad 48 000 produktów, spełniając wymagania szerokiej rzeszy zarówno klientów amatorów, jak i profesjonalnych DJ-ów i muzyków. Obecnie firma zatrudnia 450 pracowników wysyłających do klientów milion paczek rocznie – a każdy z nich dzieli wspólną pasję do muzyki.

Potrzeby klienta

Redukcja kosztów

Przy 26 ręcznych stacjach pakowania głównym celem BAX Music jest redukcja kosztów, zwłaszcza kosztów pracy – a to jedna z podstawowych korzyści automatyzacji.

Zmniejszenie liczby pracowników tymczasowych

W BAX Music często pojawia się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w celu zaspokojenia popytu, w szczególności w okresach zwiększonego ruchu handlowego (maj i koniec roku), w których konieczne jest zatrudnienie do 80 dodatkowych osób. Zatrudnienie tak dużej liczby pracowników nie jest łatwym wyzwaniem.

Poprawa jakości obsługi klienta

BAX Music chce wykorzystać rozwiązania z zakresu automatyzacji w celu ograniczenia błędu ludzkiego i poprawienia jakości obsługi klienta. Utrzymanie satysfakcji klienta na wysokim poziomie jest kluczowym zadaniem dla firmy.

Nadążanie za rozwojem firmy

BAX Music nieustannie się rozwija (ponad 100 000 klientów w zeszłym roku), co bezpośrednio przekłada się na wzrost popytu. Firma musi zwiększyć produktywność, aby nadążyć z realizacją zamówień i nie dopuścić do tego, aby klient czekał.

Nasze rozwiązanie

Po wspólnym przeanalizowaniu i omówieniu problemu zespoły Ranpak i BAX Music uzgodniły, że wymagania BAX Music w tym zakresie najlepiej zaspokoją maszyny Cut’it!™ EVO i Lid’it!™. Stanowią one część większego planu inwestycyjnego automatyzacji o wartości 2 milionów euro z szacowanym zwrotem z inwestycji w ciągu 3 lat. Tempo rozwoju BAX Music spowodowało, że automatyzacja stała się najważniejszym rozwiązaniem pozwalającym sprostać rosnącej sprzedaży.
Firma wykorzystuje również 25 różnej wielkości opakowań kartonowych, dlatego też konieczne jest zastosowanie dwóch maszyn Cut’it! EVO (jedna w wersji M i jedna w wersji L) wraz z maszyną Lid’it! do opakowań typu letterbox. Maszyna Cut’it! EVO wykrywa wysokość opakowania i automatycznie dostosowuje wielkość pudełka do najwyższego punktu wypełnienia opakowania. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć wielkość opakowań i zminimalizować w nich puste przestrzenie. Następnie na już zmniejszonym opakowaniu kartonowym umieszczana jest pokrywa z klejem. Zadaniem maszyny Lid’it! jest zamknięcie opakowań kartonowych o mniejszych wysokościach dostosowanych do wielkości opakowań typu letterbox. Cały montaż maszyn został wykonany pod nadzorem inżynierów Ranpak przy bliskiej współpracy z zespołem BAX Music, aby zapewnić bezproblemowe działanie systemu.

Wyniki biznesowe

Redukcja kosztów

Głównym celem zmian była redukcja kosztów, w szczególności kosztów pracy wynikających z konieczności zatrudniania pracowników tymczasowych. Przy około 80 pracownikach tymczasowych zatrudnianych przez BAX Music przed automatyzacją, obecnie liczba ta spadła do 25. Pracownicy mogą teraz skoncentrować się na bardziej produktywnych zadaniach, przyczyniając się do większych oszczędności, wyższych niż wstępnie przewidywano.

Zwiększona produktywność

79% łącznej liczby opakowań pakowanych jest obecnie przez rozwiązania zautomatyzowane. Firma podwoiła produktywność w zakresie procesu wychodzącego, zwiększając liczbę realizowanych zamówień przez każdego operatora z 7,5 do 15-16 zamówień na godzinę.

Wyższa jakość obsługi klienta

Przed wprowadzeniem automatyzacji każde opakowanie było przetwarzane ręcznie. Wybór właściwego opakowania spośród 25 różnych rozmiarów był skomplikowany i generował pomyłki. Teraz w BAX Music nie trzeba już się martwić o wybór właściwego kartonu opakowaniowego, ponieważ dokonuje go automatycznie maszyna Cut’it!™ EVO. Rezultatem jest mniejsza liczba pomyłek dostrzeganych przez klienta oraz wyższa jakość jego obsługi.

Referencje
  • „Szczerze mówiąc, rezultaty są dużo lepsze niż zakładano. Nasza pierwsza kalkulacja zwrotu z inwestycji wynosiła prawie 3 lata. Przy obecnych wynikach czas ten zostanie skrócony do 1,8 roku”.

    Jochanan Bax Prezes BAX Music

Jesteśmy tu dla Ciebie

Skontaktuj się ze specjalistą Ranpak, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy, produktów i branży.

WAŻNE — opuszczasz tę stronę

Opuszczasz stronę internetową firmy Ranpak. Strona internetowa, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie jest przez te podmioty obsługiwana. Treści, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich nie są własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie są przez te podmioty kontrolowane. W związku z powyższym firma Ranpak nie składa żadnych oświadczeń, nie popiera ani nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z osobą trzecią, jej produktami lub usługami, jej stroną internetową, jej polityką lub praktykami dotyczącymi prywatności ani z zawartością jej strony internetowej.