Zrównoważony rozwój

Papierowe opakowania bliżej ekologicznej przyszłości

Masz szczególne wymagania?
Znajdźmy wspólnie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Zawsze wiedzieliśmy, że istnieją lepsze możliwości w zakresie opakowań wewnętrznych. Przez długi czas jednak nie istniały żadne ekologiczne alternatywy, które mogłyby skutecznie chronić produkty. Dlatego w 1972 roku opracowaliśmy takie rozwiązanie. Był to pierwszy z wielu kroków na naszej drodze do bardziej ekologicznych i bezpieczniejszych systemów opakowań. Teraz Twoja kolej. Pomóż nam powstrzymać to, co stało się jednym z największych zagrożeń dla naszej planety i ekosystemu: inwazję tworzyw sztucznych.

Certyfikat FSC®

W ramach naszej misji, której hasło brzmi Deliver a Better World®, większość papieru produkowanego przez Ranpak EMEA posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC®). Od wielu lat używamy papieru z certyfikatem FSC® i dążymy do certyfikacji jak największej liczby produktów papierniczych, aby stworzyć w ten sposób w pełni zrównoważony łańcuch dostaw. Potwierdzenie certyfikacji FSC można znaleźć na fakturach oraz na etykietach palet.

Więcej informacji o FSC®

Nasza historia zrównoważonego rozwoju

Przekonaj się o zrównoważonej mocy papieru i poznaj nasze opakowania będące alternatywą dla tworzyw sztucznych.

Zobacz naszą broszurę na temat zrównoważonego rozwoju

Kryzys związany z tworzywami sztucznymi jest bardziej naglący niż myślisz

Świat produkuje ponad 400 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, ale tylko 9% z nich jest poddawane recyklingowi. Ludzie domagają się zmian, a firmy zwracają na to uwagę.

 • 66% konsumentów na świecie deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za towary wytwarzane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.*
 • 84% konsumentów wybiera ekologiczne produkty, jeśli istnieje taka możliwość.**
 • 81% konsumentów uważa, że bardzo ważne jest, aby firmy wdrażały programy mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.***
 • W 127 ze 192 krajów wprowadzono przepisy regulujące produkcję, sprzedaż, stosowanie i usuwanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.
 • Ponad 60 krajów wprowadziło zakazy i opłaty, aby ograniczyć ilość jednorazowych odpadów plastikowych.

Nowa, ogólnoeuropejska strategia dotycząca tworzyw sztucznych ma na celu stworzenie bardziej obiegowej gospodarki. Jego celem jest rozwiązanie problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi oraz wykazanie korzyści biznesowych z wprowadzenia zmian. Cechy najwyższego poziomu to:

 • Zakaz stosowania wybranych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania.
 • Ambitne cele dotyczące recyklingu wszystkich materiałów opakowaniowych. Nowe produkty z tworzyw sztucznych muszą zawierać co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu do 2025 roku i 75% do 2035 roku.
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta: producenci odpowiednich produktów muszą ponosić koszty oczyszczania, gospodarowania odpadami i kampanii uświadamiających.

Dlaczego papierowe opakowania ochronne są bardziej ekologiczne

 • Odnawialne: Papier jest jednym z najbardziej ekologicznych produktów, wytwarzanym z zasobów odnawialnych. Ulega on biodegradacji, a drzewa pochłaniają CO2 z atmosfery podczas wzrostu. Papier również magazynuje węgiel przez cały cykl życia produktu.
 • Biodegradowalne: Organizmy biologiczne mogą rozkładać produkty naturalne na podstawowe związki, takie jak CO2, woda i biomasa. W przypadku papieru może to trwać od tygodnia do kilku miesięcy. Inne produkty wytworzone przez człowieka, takie jak tworzywa sztuczne, mogą ulegać rozkładowi tak długo, że ze względów praktycznych uważa się je za nieulegające biodegradacji.
 • Nadają się do recyklingu: Recykling papieru chroni zasoby naturalne, oszczędza energię, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i pozwala zachować wolne miejsce na wysypiskach śmieci. Zmniejsza również naszą zależność od tworzyw sztucznych wytwarzanych na bazie ropy naftowej. Papier jest produktem o najwyższym stopniu recyklingu w Europie (ponad 72%).

Nielson Report, 2015
** 2015 Cone Ebiquity Global CSR Report
*** Nielson Report, 2018

Jesteśmy tu dla Ciebie.

Skontaktuj się ze specjalistą Ranpak, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy, produktów i branży.

WAŻNE — opuszczasz tę stronę

Opuszczasz stronę internetową firmy Ranpak. Strona internetowa, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie jest przez te podmioty obsługiwana. Treści, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich nie są własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie są przez te podmioty kontrolowane. W związku z powyższym firma Ranpak nie składa żadnych oświadczeń, nie popiera ani nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z osobą trzecią, jej produktami lub usługami, jej stroną internetową, jej polityką lub praktykami dotyczącymi prywatności ani z zawartością jej strony internetowej.